A magyar őzért szakmai műhely

.

    Farkas Dénes

Az őz iránt érzett kötődés, kíváncsiság, tisztelet és szeretet, már a kezdetekben (gyermekkoromban), amikor Apám kísérőjeként vettem részt vadászatain, részemmé vált és beteljesedett.  Apámtól örökölt vadászszenvedélyemhez társult a tőle tanult vad tisztelete és szeretete.  
Abban, hogy az őz lett a kedvelt vadam, már bizonyára az is közrejátszott, hogy családunk vendégeként megismertem Dr. Bertóti Istvánt, az akkor már közismert őzes szakembert, aki erősítette az őz iránti vonzalmam. Több évtizedes vadászmesteri ténykedésem, majd a Fácánkerti Vadvédelmi Állomáson eltöltött évek során az őzgazdálkodás gyakorlatának lehettem részese és tanulója.
Kitűnő  gyakorlati tanítómesterekkel találkozhattam munkám során Szolnok megyében, akiktől az őz iránti alázatot megismerhettem. Ezekben az években jelentek meg első írásaim, melyek lektorálását Dr. Studinka László végezte, mint a Nimród olvasószerkesztője.
Ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Nimródnak az egyszerű vadász, vadőr a leggyakoribb olvasója, nekik kell írni úgy, hogy megértsék. Intelme kötelezett. Ennek figyelembevételével írtam az őzről szóló cikkeimet a Nimródban, a Nimród Fórumban és a Vadászlapban az elmúlt negyven évben. Ennek a feladatnak szellemében született és jelent meg 2004-ben a „NÉZD ÉS LÁSD” kötetem, melynek alcíme Kézikönyv az őzről. Publikációimból mindösszesen az utolsó négyet emelem ki, amelyek: Hazánk őzállományának minősége I. és II. (Nimród 2015. 8. 11. szám), A vadászterületen tartható őz (2016.6. szám), valamint Az őzgazdálkodás kontrollja (2016. 7. szám) címen jelentek meg.